Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Kart, bygg og eiendom

Samarbeid

Kultur, idrett og fritid

Publisert 06.07.2015
R216-oe-I

Planutvalget vedtok som sak 032/15 i møte den 17.06.2015 å legge denne reguleringsplanen ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Hensikten med planforslaget er å åpne for fortetting/utvidelse av det eksisterende boligfeltet på Førsøddin. Planforslaget viser 13 nye boligtomter. Området ligger på vestsida av Strøndafjorden i gangavstand fra Leira sentrum.

 

Publisert 06.07.2015
R223-oe-I

 Planutvalget vedtok som sak 031/15 i møte 17.6.2015 å legge denne planen ut til offentlig ettersyn. Samtidig legges også driftsplanen ut på høring. Planen åpner for videre drift på dagens nivå av massetak i Vestringsbygde ved Aurdalsfjorden i området nordøst for Myrstogo.

Publisert 06.07.2015
 Fornøyde parter. Rådmann Omar Dajani og legene Irene Øygard, Atle Rosendal og Janne Fjelltun Buene.jpg

Nord-Aurdal kommune og legene ved Fagernes legesenter signerte fredag 3. juli ny samarbeidsavtale. Partene har lang tradisjon for et omfattende og godt samarbeid, der romslighet begge veier er en av bærebjelkene. 

Publisert 02.07.2015
Bilde fra premieretur

Fra 4. juli til 6. september  2015 det igjen mulighet for å kjøre buss på strekningen Fagernes - Lenningen - Segalstad bru. 

Valdres Valdres natur- og kulturpark

Knapp Kulturnett Oppland
Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 1503.26.05505

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune