HØRING - Midlertidig lokal forskrift om smitteverntiltak i Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune varsler lokal midlertidig forskrift som vedtas av formannskapet torsdag 25. mars 2021.

Forskriften fastsettes for å forebygge spredning av koronavirus i en tid med økt smitte i landet og mange tilreisende til regionen. 

 

Det er viktig at innbyggere og besøkende setter seg inn i forskriften før den trer i kraft.

Utkastet til lokal forskift kan du lese her: Utkast til lokal forskrift om smitteverntiltak (PDF, 599 kB)

Forskriften er sendt ut på høring til lokalt næringsliv og virksomheter, politiet og andre aktuelle instanser.  

Frist for innspill er onsdag 24.mars kl 12.00. Innspill sendes til nak@nord-aurdal.kommune.no  

Klikk for stort bilde