Høring - Årsbudsjett 2024 og Økonomi- og Handlingsplan 2024-2027

Forslag til Årsbudsjett 2024, Økonomi- og Handlingsplan for 2024-2027, samt gebyrer og avgifter for 2024 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Dokumentene (gjeldende versjon etter behandling i formannskapet 30.11.2023) kan leses ved å følge lenken under.

Papirversjon er tilgjengelig i kommunens servicetorg.

Forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027, og årsbudsjett 2024

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Høringsfristen er onsdag 13.12.2023 kl. 12.00.

Endelig behandling blir i kommunestyret torsdag 14.12.2023.