Handlingsdel til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2021-2025.

Varsel om oppstart.

Kommunestyret vedtok 15.10.2020 kommunal planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023 i sak 095/20 Planstrategien beskriver at handlingsdel til kommunedelplan for trafikksikkerhet skal revideres i 2021. Dette arbeidet settes nå i gang.

Formålet med revidering av plandokumentet er at kommunen skal ha en oppdatert handlingsdel for trafikksikkerhetstiltak som beskriver hvilke tiltak kommunen skal prioritere i perioden.

Eventuelle innspill til handlingsdelen sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for innspill er 12.mars 2021.

Lenke til siste rullerte handlingsdel (2020), finner du her.