Grendemøte i Åbjør Bygdehus: Feilskrevne namn i Liagrende, Vestringsbygde, Åbjør og Tisleidalen

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal går gjennom stadnamn i søre del av kommunen og ber om innspel. Det blir møte i Bygdehuset i Åbjør måndag 13. mars kl. 18.00.

I forkant av møtet kan alle interesserte finne kartutsnitt og ei liste over stadnamn for det aktuelle området på lenkene under. De kan òg få ei utskrift av lista på servicetorget i rådhuset. Detaljerte kart for området finn de ved å gå inn på norgeskart.no eller valdreskart.no.

Endringsforslag frå stadnamnnemnda er med i lista som ligg ute. Me ber møtedeltakarane gå gjennom lista på førehand. I møtet går me gjennom alle forslag saman.

Lenker:
Kartutsnitt (PDF, 8 MB)
Liste over navn (PDF, 140 kB)