Gjeninnfører totalforbud mot å gjøre opp ild

Det er svært stor skogbrannfare, og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

Forbudet gjelder for følgende typer brenning

Alle former for åpen ild og bål i eller i nærheten av skogmark.

Alle former for åpen brenning av kvist, halm eller annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

 

Forbudet gjelder for følgende områder

Nord-Aurdal kommune

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak. Dette gjelder bl.a kantslått og motorisert aktivitet i skogbruket.

 

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning

Det vil komme ny melding når situasjonen er bedret og totalforbudet kan oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og §37.

 

Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er gitt trekkes tilbake inntil videre.