Gatebruksplan og fortettingsstudie for Fagernes sentrum

Norconsult har på oppdrag fra ATP-prosjektet for Fagernes/Leira, utarbeidet både en gatebruksplan og en fortettingsstudie for Fagernes sentrum.

I gatebruksplanen ligger hovedfokus på gatestruktur, transport, byrom og grønnstruktur, mens det i fortettingsstudien er mer fokus på bebyggelse og utbyggingspotensial. Gatebruksplanen og fortettingsstudien er valgt presentert som to selvstendige dokumenter, men er utarbeidet gjennom en felles prosess, og anbefalte løsninger i de to dokumentene er sett i sammenheng for å kunne fungere som ett samlet løsningsforslag. Begge dokumentene er utarbeidet i samarbeid med kommunen, og med innspill fra lokale aktører underveis, bl.a. gjennom et arbeidsverksted den 20. mars 2018. Begge dokumentene ble ferdigstilt i november 2018. Dette dokumentet presenterer foreslått ny gatebruksplan for Fagernes sentrum.