Gangbrua over Neselva stengt

I forbindelse med arbeidet med flomsikringen ved Kvitvellafossen, ble vi i dag nødt til å stenge gangbrua over Neselva pga sikring av fjellet mot utrasing. Stengsel er flyttet til Møbelringen-tomta (Gamle Maxbo), og det er stengt oppe ved Fv. 51 slik at ingen går ned til brua.

Brua vil bli åpnet igjen så fort det er sikkert.