Fv. 33 Tonsåsen og Bjørgo - To stengeperioder for å få vegen fortere ferdig

Fv. 33 skal bygges ut på en ca. 10 km lang strekning over Tonsåsen og på en ca. 1 km lang strekning på Bjørgo. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2020. For å få strekningen over Tonsåsen asfaltert før vinteren, blir deler av vegen stengt, med lokal omkjøring, i én periode før sommerferien og én periode i høst.

Les hele informasjonsskrivet fra SVV her (PDF, 222 kB)

Klikk for stort bilde