Feltarbeid og fuglekartlegging av NIBIO

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i kommunen. Feltarbeidet i Nord-Aurdal vil foregå i mai-juni , og registreringen av fugl vil skje på tilfeldige utvalgte flater.

Les mer om prosjektet her