Feieren kommer på hytta

Nord-Aurdal er en hyttekommune på om lag 5000 fritidsboliger. Mange hytteeiere får besøk av feieren i løpet av 2019. Brannsikkerheten i fritidsboliger skal opp, og i denne forbindelse er feiing og tilsyn av fyringsanlegget et viktig virkemiddel.