Endelig valgresultat for Nord-Aurdal kommune

Endelig valgresultat for kommunestyrevalget i Nord-Aurdal kommune er klart. Oppmøteprosenten ble på 56,6%.

Kommunestyrevalget – endelig resultat finner du her:
Valgresultatet for Nord-Aurdal kommune finner du på valgresultat.no sin nettside
Valgprotokollen for valgstyret i Nord-Aurdal kommune (PDF, 2 MB)

Fylkestingsvalget i Innlandet – foreløpig resultat
Valgresultatet for Nord-Aurdal kommune finner du på valgresultat.no sin nettside
Samlet valgresultat for Innlandet

Endelig resultat for fylkestingsvalget blir klart når Innlandet fylke har gjennomført endelig telling.