Beitesesongen har startet

Beitesesong - Klikk for stort bildeDet er i disse dager duket for ny beitesesong, og det slippes mye dyr på utmarksbeite rundt om i kommunen. I den sammenheng ønsker vi å informere om hva du gjør dersom du finner skadet dyr, ser dårlige gjerder, samt opprettholdelse av båndtvang.

Ved funn av skadet beitedyr eller kadaver: Skriv ned nummer som står på øremerke; dyre-ID med sju tall. Ofte står det navn på eier eller telefonnummer inni øremerket hvis man ser etter. Dersom dette er tilgjengelig anbefaler vi at du ringer direkte dette nummeret. Hvis ikke kan du ta kontakt med sentralbordet i kommunen, evt mattilsynet eller politiet. Noter gjerne farge på øremerke, bjelleklaven dersom det er ei søye, marker hvor du er (kart/gps), og ta gjerne bilder.

Dårlig gjerde? Dårlige og nedfalte gjerder kan gjøre stor skade på dyr. Hold av gjerde reguleres av lov i Norge. Dersom du ser dårlige gjerder som kan føre til skader anbefaler vi å ta kontakt med eier av gjerdet, eller rapportere til mattilsynet. Vi oppfordrer alle grunneiere til å vedlikeholde gjerdene sine, eller fjerne de som kan gi skade. Ved oppsetting av andre gjerder som for eksempel strømgjerder, skal det settes på strøm, samt føres jevnlig tilsyn. Strømgjerder er ikke anbefalt i/mot utmarksbeite, da burde gjerde av tre eller stålnetting benyttes.

Båndtvang: Det er ordinær båndtvang fom 1.april. Det er viltet og husdyra som skal sikres gjennom denne ordinære båndtvangen. Mer info finner man i hundeloven kapittel 2: sikring av hunder 

Med ønske om en god sommer for alle som ferdes i utmarka!