Anmodning om økt forsiktighet og bruk av munnbind

Nord-Aurdal kommune tar koronasituasjonen på største alvor og kjenner sterkt på ansvaret for å ivareta befolkningens sikkerhet.

Vi holder oss løpende orientert om regjeringens grep og følger med på smitteutviklingen rundt oss.

Kommuneoverlegen, administrasjonen og politikerne jobber tett sammen for å vurdere nødvendige tiltak. Samspill med lokalt næringsliv, politiet og andre andre aktuelle instanser er svært viktig.

Valdes påvirkes av situasjonen i områdene omkring oss, i form av både smitte og tiltak.

Et nedtstengt Viken merkes i Valdres.

Som en av landets største hyttedestinasjoner må vi være forberedt på at det vil komme mange tilreisende til Valdres i forbindelse med påsken. Dette bekymrer oss med tanke på større risiko for smittespredning.

Derfor anmoder vi befolkningen om økt forsiktighet:

  • Det er svært viktig å bruke munnbind på butikken og ute blant folk.
  • Vi må holde nødvendig avstand til andre og huske godt smittevern.
  • Alle må være bevisst på hvilke steder man oppsøker og hvor mange personer man omgås.
  • Vi må forebygge trengsel i butikker og det vil være viktig at kun én fra hver husstand/familie gjør de nødvendige ærender i forretninger.

Vi erfarer at kjøpesentrene samt butikker og andre næringsdrivende i Nord-Aurdal er ansvarsfulle og på eget initiativ skjerper smitteverntiltakene nå. Dette bidrar til tryggere handel og er veldig bra.

Nord-Aurdal kommune varsler at en lokal forskrift med forsterkede smitteverntiltak kan bli vedtatt i neste uke. Det kan bli en felles forskrift for Valdres eller en egen for Nord-Aurdal.

Klikk for stort bilde

God helg!

Hilsen

Ordfører Knut Arne Fjelltun