Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Vi vinker farvel til den gamle nettsiden vår, og ønsker den nye hjertelig velkommen!

Visste du at en gjennomsnittlig kommunal nettside inneholder omkring 900 sider? Den første tiden etter lansering kan det derfor hende at du finner noen mangler. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du ikke finner det du leter etter. Benytt knappene nederst på siden som ser slik ut:

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Felleskjøpet Breiset, planID 0542DR251, i sak 020/21, den 15.04.2021. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide nåværende næringsarealer, samtidig som plangrunnlaget er oppdatert etter dagens forhold.

Siste året har vist oss at evne til omstilling er nødvending. Innovasjonsløft Valdres er et kompetanseprogram for innovasjon i praksis. Gjennom Innovasjonsløft har du mulighet til å jobbe systematisk med utvikling av ditt eget prosjekt med bistand fra faglige og profesjonelle rådgivere i INNOCO. Samtidig skaper vi nettverk og utviklingskultur blant offensive virksomheter her i Valdres. Hver bedrift tar med sin idé eller prosjekt og utvikler dette gjennom de fire samlingene.

Tusen takk til alle som har sendt inn bilder fra kommunen vår! Vi har nå kåret 5 vinnere! 

 

 I Nord-Aurdal kommune har vi to valglokaler, Aurdal menighetshus og Valdreshallen (på oversiden av NAUS). For de som ønsker å stemme på valgdagene kan man avgi stemme både søndag 12. og mandag 13. september.

Merk at valglokalet på Fagernes er flyttet til Valdreshallen i 2021! 

Budskap for Verdensdagen 2021 er:

Å SKAPE HÅP GJENNOM HANDLING.
Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Vi har ingen å miste!

Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Det varsles om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Øvre Marsteinshøgda på Fagernes.

Formålet med reguleringen er å utvide eksisterende boligområde i tråd med kommuneplanens arealdel. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 18/279, 18/33, 18/18, 18/38, 18/411 ig 18/315, og ligger nord for eksisterende boligområde på Marsteinshøgda.

Program og billetter: www.fagerneskulturhus.no

Denne helgen arrangeres en smittevernvennlig Byfest i Fagernes. 

Festen starter torsdag kveld med Jan Eggum i kulturhuset. Fredag fortsetter det musikalske programmet i kulturhuset med sanger etter Jan Teigen og litt senere på kvelden vil Frikar svinge seg spektakulært i trærne på Vesleøya.

Lørdag er det 'full rulle'. Det er håndverksdag i Gullsmedvegen og fortryllende magishow for hele familien i kulturhuset.

Tradisjonen tro blir det dessuten historisk byvandring med Per Herman Isachsen i spissen, både lørdag og søndag.

Kulturprisen deles ut lørdag kveld. I år går prisen til Kjell Ivar Fossnes og Cecilie Solar. Markeringen rommer blant annet konsert med Sudan Dudan og urpremiere på musikkvideoen Undi Kviteberg.

Senere på kvelden lørdag, er det utekino på Vesleøya. Filmen Trolljegeren vises, og det blir hengt opp ca 30 hengekøyer til dem som tør... 

På Skiferplassen kan vi hele helgen se et flott kunstverk satt opp av skolene.

VELKOMMEN & GOD BYFEST! 

Siden 1979 har Nord-Aurdal kommune tildelt Kulturprisen en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal som har gjort en betydeleg frivilllig innsats for kulturlivet i kommunen. Formannskapet vedtok i møte 19. august at Kulturprisen 2021 skal gå til Kjell Ivar Fossnes og Cecilie Solar.

Forventningsfulle førsteklassinger og foreldre møtte opp til sin første skoledag på NABS. I pøsende regnvær sto de samlet i uteamfiet og ble mottatt av rektor Elisabeth Bråten med kontaktlærerne Marianne Kige, Kamilla Frøstrup og Karin Strømstad.