Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Vi vinker farvel til den gamle nettsiden vår, og ønsker den nye hjertelig velkommen!

Visste du at en gjennomsnittlig kommunal nettside inneholder omkring 900 sider? Den første tiden etter lansering kan det derfor hende at du finner noen mangler. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du ikke finner det du leter etter. Benytt knappene nederst på siden som ser slik ut:

Fantdu - Klikk for stort bilde

Når man er foreldre kan det ofte være tanker og spørsmål rundt foreldrerollen. Vi inviterer dere til å delta i gruppe der man sammen snakker om det å være foreldre.

Svømmehallen holder åpent i perioden 14. januar - 15. april 2019

I forbindelse med funn av PFOS i vann og biota ved Fagernes lufthavn Leirin og i områdene rundt, inviterer Avinor til folkemøte onsdag 30. januar 2019.

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett til barnehageplass fra barnehageårets start. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.

Torsdag 03. januar åpner nye Nord-Aurdal ungdomsskole for elevene, og lørdag klokka 12 til 14 er det åpen dag for alle som ønsker å se på den nye skolen. 

Talent Norge viderefører samarbeidet med Valdres sommersymfoni om Papillon. Talentprogrammet er Nord-Europas største møteplass for barn og unge innen klassisk musikktradisjon.

I løpet av 2018 har Nord-Aurdal læringssenter hatt 38 deltakere på introduksjonsprogram. Når året går mot slutten er det på tide å se seg tilbake og se hvilke resultater som har kommet ut av innsatsen som deltakerne har lagt for dagen.

Organisasjoner og stiftelser kan nå søke på Helsedirektoratet sin tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet». Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet, og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.