Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Vi vinker farvel til den gamle nettsiden vår, og ønsker den nye hjertelig velkommen!

Visste du at en gjennomsnittlig kommunal nettside inneholder omkring 900 sider? Den første tiden etter lansering kan det derfor hende at du finner noen mangler. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du ikke finner det du leter etter. Benytt knappene nederst på siden som ser slik ut:

Klikk for stort bilde

Nord-Aurdal kommune har lavt smittetrykk og velger å følge Stortingets vedtak om å tillate alkoholservering i forbindelse med matservering fra fredag 22.januar.

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett på barnehageplass ved hovedopptaket fra barnehageårets start i august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen i løpet av den måneden de fyller ett år.

OMLEGGING AV DRIFTEN OG BEGRENSET KAPASITET INNTIL VIDERE

Fra onsdag 6/1-21 går vi over til team-arbeid. Staben deles i to, slik at vi til enhver tid holder halve staben frisk. Leger og medarbeidere som ikke er tilstede på legesenteret, jobber fra hjemmekontor.

Melding til alle i aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdom (se liste nedenfor fra FHI) som ønsker vaksine mort Covid-19.

Ta kontakt snarest på vårt sentralbordnummer 61359888 eller via helsenorge.no / kontakt resepsjonen.

Vi setter deg opp på prioritert liste for vaksinering samtidig med aldersgruppe 65-74 år.

Et enstemmig kommunestyre vedtok 16.12.2020 tilsetting av Martin Sæbu som ny kommunedirektør i Nord-Aurdal.

Stillingen har vært lyst ledig etter at Kristian Sagnes Damstuen leverte sin oppsigelse i august 2020.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 8 søknader.

Det har vært en grundig tilsettingsprosess, der formannskap og kommunestyre etter en samlet vurdering kom frem til at Martin Sæbu er den best kvalifiserte kandidaten til stillingen.

Martin er 54 år gammel og bosatt i Skrautvål. Han har solid ledererfaring og relevant utdanning på doktorgradnivå.

Fra 1991 til 2015 var Martin Sæbu å finne ved Beitostølen helsesportssenter, med ulike lederroller i perioden. I dag er han kommunedirektør i Vestre Slidre kommune, en stilling han har hatt siden 2016.

Overgang til kommunedirektørstillingen i Nord-Aurdal vil finne sted ved påsketider.

Kommunalsjef og ass. kommunedirektør Åge Sandsengen fortsetter som konstituert kommunedirektør i Nord-Aurdal kommune inntil Martin Sæbu er på plass.

Martin Sæbu ser frem til oppstart i stillingen og har sendt oss en hyggelig julehilsen;

 

Julehilsen fra påtroppende kommunedirektør

Det er med stor respekt og ydmykhet jeg har takka ja til stilling som kommunedirektør i Nord-Aurdal kommune. Jeg ser fram til å samarbeide med en solid og kompetent organisasjon når jeg tiltrer rundt påsketider. Nå gleder jeg meg til julefeiring - ønsker dere alle ei god jul og et godt nytt år! Håper også det blir ei fredfull jul for de som holder tjenestetilbudet i gang gjennom høgtida.

Med vennlig hilsen Martin Sæbu

 

Nord-Aurdal ønsker Martin velkommen og ser frem til et godt og utviklende samarbeid til det beste for innbyggere og tilreisende i regionkommunen!

 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. I første omgang gjelder dette sykehjem og omsorgsboliger. Neste gruppe er alle personer over 65 år. Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. 

Julehøytiden nærmer seg, og politiet er bekymret for økt vold i hjemmet i ukene fremover. Vi har lenge stått i en vanskelig tid, der vi har blitt pålagt å leve annerledes. I månedene som har vært har mange blitt sosialt isolert, og noen har vært under konstant frykt for vold og overgrep fra sine nærmeste. Jul og nyttår er ikke noe unntak i så måte, kombinert med inntak av alkohol.

Alle som har levert registreringsskjema for Sommervandring 2020 kan nå hente årets krus i Servicetorget på rådhuset. I år er det ca. 100 turglade personer som har klart kruskravet. Gratulerer til alle!

Vi tillater oss å minne om at det er lurt å RYGGE INN-KJØRE UT! når man skal parkere (der det er mulig).