Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Vi vinker farvel til den gamle nettsiden vår, og ønsker den nye hjertelig velkommen!

Visste du at en gjennomsnittlig kommunal nettside inneholder omkring 900 sider? Den første tiden etter lansering kan det derfor hende at du finner noen mangler. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du ikke finner det du leter etter. Benytt knappene nederst på siden som ser slik ut:

Klikk for stort bilde

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2018-2029 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 22.03.18, i sak KS 011/18

Nord-Aurdal kommune ønskjer å få sett namn på fem vegar på Aurdalsåsen. Stadnamnnemnda kjem her med sine forslag. Sidan området er sterkt utbygd og det til dels er vanskeleg å finne lokale stadnamn i området, har nemnda i eit par tilfelle brukt plantenamn. I eit par tilfelle har nemnda alternative forslag.

Fristen for å søke tilskudd til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet på Stølsvidda gikk ut 15. mai, men er forlenget til 3. juni. Det står ca. 1,4 millioner kroner til disposisjon for tiltak som ivaretar stølsdrifta og kulturlandskapet i dette området.

Mer info:

Søknadsskjema:

Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2029 med handlingsdel ble vedtatt i kommunestyret 26.04.18, i sak KS 024/18.

 

For å opprettholde så kort saksbehandlingstid som mulig i sommersesongen, vil byggesaksavdelingen være stengt for henvendelser tirsdag og torsdag f.o.m. 14. mai t.o.m. 12. september.

Det nærmer seg Norges nasjonaldag! Her er programmet for alle Valdreskommunene. Vi ønsker alle sammen en riktig god feiring!

Eiendommene i Nord-Aurdal kommune skal nå retakseres etter eiendomsskatteloven § 8 A-3. Arbeidet med eiendomsskattetakseringen vil i hovedsak utføres av takstfirmaet Verditakst AS

Fv. 33 skal bygges ut på en ca. 10 km lang strekning over Tonsåsen og på en ca. 1 km lang strekning på Bjørgo. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2020. For å få strekningen over Tonsåsen asfaltert før vinteren, blir deler av vegen stengt, med lokal omkjøring, i én periode før sommerferien og én periode i høst.

Kommunen utarbeider hvert år en økonomiplan med årsbudsjett, årsberetning(årsmelding) og årsregnskap. I denne publiseringen finner du en oversikt over den kommunale økonomien. 

Gjennom en superspennende uke får unge forskerspirer oppdage hvor kult realfag er.