Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Vi vinker farvel til den gamle nettsiden vår, og ønsker den nye hjertelig velkommen!

Visste du at en gjennomsnittlig kommunal nettside inneholder omkring 900 sider? Den første tiden etter lansering kan det derfor hende at du finner noen mangler. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du ikke finner det du leter etter. Benytt knappene nederst på siden som ser slik ut:

Klikk for stort bilde

Onsdag 11.september hadde pensjonistlaget treff på Nord-Aurdal frivilligsentral, og tema denne måneden var trafikksikkerhet. Rundt femti personer hadde møtt opp til en hyggelig samling denne regntunge dagen. Den nylig pensjonerte politimannen Per Moen har jobbet med trafikksikkerhet i en årrekke, og var til stede denne dagen for å dele av sin kunnskap og fra sine erfaringer gjennom et langt yrkesliv som politi.

5.desember arrangeres det en stor Frivillighetskonferanse i Hamar Teater, en felles konferanse for Hedmark og Oppland. I den forbindelse vil Nasjonalforeningen for folkehelsen dele ut en folkehelsepris for hvert fylke. Prisen var ny i 2018, men vi deler den ut for første gang i 2019. Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen vil prisvinner få et kunstverk.

I samarbeid med initiativtaker Anders Sundvold og malermester Knut Øystein Bakken, har Nord-Aurdal læringssenter inngått en avtale med BaneNor Eiendom om å rive tre skur og pusse opp Leira stasjon utvendig. Læringssenteret har fått godkjent et prosjekt der rehabiliteringen av bygningen går inn som et kurs for deltakerne i introduksjonsordningen for flyktninger.

Valgresultatet i Nord-Aurdal er nå klart. Fremmøteprosenten ved kommunestyrevalget ble 61%. For fylkestingsvalget ble fremmøteprosenten 55,8%.

Det kan nå søkes om midler til miljøtiltak i skogen. Tilskudd går til følgende formål:

 • Nøkkelbiotoper
  (Formålet er begrenset til skogeiere som tar vare på utvalgte nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa. 10 års avtale.)
 • Rovfuglreir og tiurleiker
  (Lokasjonen må være registrert i sensitiv artsdatabase. 10 års avtale)
 • Tilrettelegging for friluftsliv
  (Tilrettelegging av stier, bål- og parkeringsplasser er tiltak inngår).
 • Fjerning av utenlandske treslag
  (Begrenset til utenlandske bartreslag. Det legges ellers til grunn at ordningen begrenses til områder i eller i nærhet av regionalt viktige naturtyper.)

Stadnamnnemnda avslutta fireårsperioden med å føreslå fem nye vegnamn på Aurdalsåsen. Frå før har nemnda brukt plantenamn der det ikkje har vore lokale stadnamn som kunne brukast. Forslaga til vegnamn er: Marikåpa, Tiriltunga, Geiteberget, Skibakkvegen og Danskebakkin.

Elever og medarbeidere ønskes velkommen til skolestart mandag 19.08.19.

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. - Om to uker starter ungene på skolen igjen og vi i ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier David Tofthagen i Trygg Trafikk Oppland.

 

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene. 
 

I forbindelse med arbeidet med flomsikringen ved Kvitvellafossen, ble vi i dag nødt til å stenge gangbrua over Neselva pga sikring av fjellet mot utrasing. Stengsel er flyttet til Møbelringen-tomta (Gamle Maxbo), og det er stengt oppe ved Fv. 51 slik at ingen går ned til brua.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 06.06.2019, sak 035/19, å legge forslag til detaljregulering for Felleskjøpet Breiset ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planen er å utvide nåværende næringsarealer, samt å oppdatere reguleringsplanen til dagens forhold.