18 nye eneboligtomter på Marsteinshøgda

Nord-Aurdal kommune kan snart tilby 18 nye eneboligtomter på Marsteinshøgda, attraktivt beliggende på høyden over Fagernes. 

Reguleringsplanen for de nye tomtene ble vedtatt i kommunestyret 23.6.22.

Det neste som skjer er at veger og traseer for vann og avløp vil bli avskoget, i tillegg til en del andre arealer med tett skog. Når dette er gjort vil tomtene bli stukket ut og pris på den enkelte tomt vil bli fastsatt.

I løpet av høsten er planen å begynne med opparbeidelse av infrastruktur.

Under ser du kartet over de enkelte tomtene.

Her er det også 2 tomter, BSF2 og BSF3, som er avsatt til flermannsboliger. Tomt BSF1 tilhører en privat grunneier, men er en del av planen.

 

Kommunestyret har vedtatt at råtomtprisene skal ligge mellom kr 400.000,- og 600.000,-, med en snittpris på ca. 450.000,-.

Hvis du ønsker å bli oppdatert om framdriften og få tilsendt informasjon som legges ut om prosjektet, kan du melde din interesse ved å registrere deg HER

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde