Manntall for Nord-Aurdal kommune til sametingsvalget og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Manntallet for sametingsvalget og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er nå lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget på rådhuset på Fagernes, og ligger ute til og med valgdagen 11. september. 

Manntallet er en oversikt over stemmeberettigede i kommunen. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de er registrert som bosatt per 30. juni i valgåret. Personer som har vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år sammenhengende, må søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt innen kl. 17 dagen etter valgdagen. 

Finner du ikke ditt navn?

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet og du mener det er feil kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til:

Valgstyret i Nord-Aurdal
Postboks 143
2901 Fagernes

via Edialog: https://www.nord-aurdal.kommune.no/bunn-footer/edialog/ eller på e-post: nak@nord-aurdal.kommune.no