Lokal informasjon om Ukraina-situasjonen

UDI har inngått avtale med Hero Norge om 80 mottaksplasser for flytninger fra Ukraina ved Hovda/Valdres Tisleia Hotel i Nord-Aurdal.

Natt til søndag 27. mars ankom 36 flyktninger fra Ukraina Valdres Tisleia Hotel (Hovda). 19 voksne og 17 barn/ungdommer. Ingen av barna uten egne foreldre.

Nord-Aurdal kommune samarbeider tett med Hero om nødvendig helsehjelp og andre umiddelbare tjenestebehov. Videre kartlegger vi situasjonen med tanke på å planlegge for bl.a barnehage- og skoletilbud.  

Først og fremst er det viktig at flyktningene nå opplever å bli tatt godt imot, og kan finne ro og trygghet ved Hovda.

Urolige tider fører til mange spørsmål.

Statsforvalteren i Innlandet har samlet sentrale kilder til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa, og hvordan den på ulike måter kan påvirke oss.

Statsforvalteren Innlandet om Ukraina-situasjonen

 

Trenger du noen å snakke med kan du ringe psykisk helse i den kommunen du bor/oppholder deg i:

Kontakt psykisk helsearbeid og rus
Kommune TLF TLF 2
Øystre-Slidre 957 75 680 993 98 952
Vestre-Slidre 991 17 810
Sør-Aurdal 482 54 285
Nord-Aurdal 480 54 396
Etnedal 908 90 876 957 33 214
Vang 474 63 943