Vakttelefoner i Nord-Aurdal

Meld fra om feil og mangler du ser. Enten det er vedr. park og idrett, lekeapparat, skilting, gatelys eller kumlokk. Innenfor åpningstid benyttes Servicetorget, utenfor åpningstid benyttes VA-vakten på tlf: 95881336 

Vakttelefoner
Område TLF Notat
Hjemmetjenesten 97689021 Vakttelefon sentrum
Hjemmetjenesten 97689023 Vakttelefon ytre
Vei, vann & kloakk 95881336 Ved annen forurensning, for eksempel forsøpling eller avrenning fra landbruket, kontakt Servicetorget i åpningstiden: tlf. 61 35 90 00
Brann, redning og beredskap 61359094

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00

Åpningstider

Mandag - Fredag
09:00 - 16:00
(15:00 15.Mai - 15.Sept)