Vakttelefoner i Nord-Aurdal

Meld fra om feil og mangler du ser. Enten det er vedr. park og idrett, lekeapparat, skilting, gatelys eller kumlokk. Innenfor åpningstid benyttes Servicetorget, utenfor åpningstid benyttes VA-vakten på tlf: 95881336 

Vakttelefoner
Område TLF Notat
Hjemmetjenesten 97689021 Vakttelefon sentrum
Hjemmetjenesten 97689023 Vakttelefon ytre
Vei, vann & kloakk 95881336 Ved annen forurensning, for eksempel forsøpling eller avrenning fra landbruket, kontakt Servicetorget i åpningstiden: tlf. 61 35 90 00
Brann, redning og beredskap 61 35 90 94
Veterinærvakt 61 36 05 55

BARNEVERNVAKT OG KRISESENTER

Barnevernvakt har telefonnummer 457 38 963. 

Les mer om barnevernvakt HER

Krise- og kompetansesenter (døgnåpent), telefonnummer 482 77 629

Les mer HER