Norsk og samfunnskunnskap

Kommunen skal tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen for introduksjonsloven. Kommunen må også sørge for å informere om ordningen.

Personer med rett og plikt skal ha tilbud om 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Alle med rett og plikt kan søke om utvidelse av antall timer i norsk og samfunnskunnskap på 2400 timer. Totalt vil de da kunne motta 3000 timer.


Læringssenteret minner deltakerne på at de kan søke utvidelse av antall norsktimer. De bistår også med søknaden. Mange gjennomfører opp mot maksimalt antall norsktimer.
Opplæringen omfatter også arbeidsinnvandrere (EØS-borgere), og disse er betalende. 


Norskundervisning: 
Deltakerne er delt i to grupper ut i fra nivå. Gruppe 1 består av nybegynnere og deltakere på A1 nivå. Gruppe 2 er deltakere fra A1 –A2 nivå og opp til B2 nivå. Antall norsktimer vil variere fra 20 til 26 timer (45 min) pr uke. Deltakerne på norskundervisning er personer på introduksjonsprogram, rett og plikt deltakere og betalende deltakere 


Samfunnskunnskap: 
Opplæring blir gitt når våre deltakere har behov for denne opplæringen. Omfang er som regel 3 timer pr uke i et halvår, til sammen 50 timer. Undervisningen foregår noen ganger på norsk og enkelte ganger med tolk på andre aktuelle språk. Deltakerne i samfunnskunnskap er personer på introduksjonsprogram og rett og plikt deltakere.


Norskprøver, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven:  
Nord-Aurdal Læringssenter har siden juni 2014 arrangert norskprøver og prøver i samfunnskunnskap her ved læringssenteret.  Statsborgerprøven har vi avholdt siden 2017. Norskprøvene, både muntlig og skriftlig, på nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2 arrangeres nå fra og med 2019 to til tre ganger i året til fastlagte tidspunkt i nært samarbeid med Kompetanse Norge AS.  (Tidligere VOX) Kandidater som deltar i vårt introduksjonsprogram og våre rett og plikt deltakere samt betalende elever meldes opp til prøver i samråd med eleven selv og norsklærer og lærer i samfunnskunnskap.  Vi tilbyr også alle prøver til privatister og disse kan melde seg på via påmeldingsportalen www.kompetansenorge.no eller ved direkte henvendelse til Nord-Aurdal Læringssenter.


Privatister og andre som ikke deltar i introduksjonsprogram eller som ikke er rett og plikt deltakere hos oss betaler en prøveavgift på for tiden kroner 500,- per prøve til konto i Nord-Aurdal kommune: 2367.05.40200.  Kandidaten må forevise kvittering på betalt prøveavgift før kandidaten får gå opp til prøve.
Alle prøvene arrangeres i Skulevegen 10, 2920 Leira. Skriftlige prøver på datarommet og norsk muntlig på møterommet.  Prøven i samfunnskunnskap kan opprettes av prøveansvarlig når det er behov for det. Dette gjelder også statsborgerprøven.


Kontaktperson for alle prøvene er Dennis Økland, prøveansvarlig og lærer i norsk og samfunnskunnskap ved Nord-Aurdal Læringssenter – Tlf. 404 88 160 eller dennis.okland@nord-aurdal.kommune.no

 
Velkommen til prøve.

Kontaktinfo

Dennis Økland
E-post
Telefon 40 48 81 60
Knut Bjørnshagen
Virksomhetsleder læringssenteret
E-post
Telefon 97 66 11 94

Åpningstider

Man - Fre: 08:00 - 15:00

Adresse

Skulevegen 10
2920 Leira