Varsling om hendelser

Nord-Aurdal kommune benytter varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område via SMS, e-post og talemelding til fasttelefon.

  

Når brukes systemet?

Kommunen informerer våre innbyggere ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan for eksempel være ved vannstenging, stengte veier, evakuering eller andre forhold som krever rask informering.

 

 

Har du ikke blitt varslet?

  1. Er du folkeregistrert på din adresse? 
  2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?

 

Hva kan du gjøre?
Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her.
Velg Tilleggsoppføring - Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

 

Sårbare virksomheter
Vårt tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengige av vann for å sikre sin virksomhet. Eksempler:

  • Sykehus og medisinske sentre
  • Alders- og sykehjem
  • Lege og tannlege
  • Barnehager og skoler
  • Næringsmiddelprodusenter
  • Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens tilleggsregister her.
Velg Tilleggsoppføring - Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift).