Offentlig ettersyn: Økonomiplan 2023 - 2026 og årsbudsjett 2023

Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 blir lagt ut til alminnelig ettersyn i 14. dager fra 1. desember i henhold til kommuneloven § 14-3.

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 16. desember 2022.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.
Merkes: "Merknad økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023"

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets vedtak

 

Du kan se tidligere økonomiplaner her.