Tisleia fjellgård – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 07.04.2022, sak 027/22, detaljreguleringsplan for Tisleia fjellgård. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for fritidsboliger og noen boliger/fritidsboliger.

Illustrasjonsbilde som viser kartområdet - Klikk for stort bilde 

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Tisleia).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

 

Tisleia Fjellgård
Tittel Publisert Type
Bestemmelser_TisleiaFjellgård

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser_TisleiaFjellgård.pdf
20220407_Vedtak_KS_TisleiaFjellgård

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220407_Vedtak_KS_TisleiaFjellgård.pdf
Plankart_TisleiaFjellgård

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_TisleiaFjellgård.pdf
20211115_ROS-analyse_TisleiaFjellgård

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20211115_ROS-analyse_TisleiaFjellgård.pdf
Planbeskrivelse_TisleiaFjellgård

29.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_TisleiaFjellgård.pdf