Danebu Panorama – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 10.02.2022, sak 001/22, detaljreguleringsplan for Danebu Panorama. Vedtatt reguleringsplan legger opp til konsentrert fritidsbebyggelse med infrastruktur.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Danebu Panorama eller planID 3451DR272).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

 

Danebu Panorama
Tittel Publisert Type
Danebu Panorama Vedtatte bestemmelser

18.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama Vedtatte bestemmelser.pdf
04 10 21 ROS-analyse - Danebu Panorama

18.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 10 21 ROS-analyse - Danebu Panorama.pdf
Danebu Panorama_sak KS_001_22

18.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_sak KS_001_22.pdf
Danebu Panorama Vedtatt plankart

18.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama Vedtatt plankart.pdf
Planbeskrivelse m KU Danebu Panorama 24 02 2022

18.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse m KU Danebu Panorama 24 02 2022.pdf