Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdselloven regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen.

En nærmere beskrivelse og forklaring av reglene finnes i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Nord-Aurdal kommune har vedtatt egen lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskriften finner du her.

Skjema for føring av kjørebok kan lastes ned her (PDF, 106 kB).