Fellingssatser

Fellingsavgift elg og hjort
Type dyr Sats i kr 2022
Voksen elg - maksimalsats 580 kr.
Elgkalv - maksimalsats 340 kr.
Voksen hjort - maksimalsats 450 kr.
Hjortekalv - maksimalsats 270 kr.

 

Fellingsavgiftene går inn i det kommunale viltfondet. Formålet med viltfondet er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltning i kommunen. Viltfondet kan benyttes til tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer. Viltfondet skal også dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen. Det har vært en økning i antall viltpåkjørsler de siste tre årene og kostnadene forbundet med fallviltarbeid har økt tilsvarende. Det kommunale viltfondet er – som følge av dette og bl.a. bevilgning av tilskudd til organisering av bestandsområde på vestsiden – betydelig redusert de senere årene. Vi må derfor inntil videre ligge på makssats fastsatt av Klima- og miljødepartementet.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00