Løyve for skjenking, sal og servering

For å kunne importere, produsere, distribuere, omsette, eller skjenke alkohol trengs det en bevilling (tillatelse) fra det offentlige.

Salgs- og skjenkebevillinger i Nord-Aurdal kommune  -  ny bevillingsperiode 1.7.2020-30.9.2024

I henhold til vedtak i kommunestyret 23.4.2020 sak 037/20 Alkoholpolitisk handlingsplan, videreføres alle med gjeldende salgs- og skjenkebevilling til ny bevillingsperiode.

Bevillingsperioden er fra 1. juli 2020 til 30. september 2024.

 

Med skjenking menes salg av alkohol som drikkes på stedet. For å drive slikt salg kreves skjenkebevilling. Den som har slik bevilling kalles bevillingshaver.
Søknad om skjenkebevilling skal sendes den kommunen det skal skjenkes i. Bevillingen gis av kommunestyret/ formannskapet/ skjenkeutvalget, som skal innhente uttalelse fra politiet og sosialtjenesten. Den kan også be om uttalelse fra skatte og avgiftsmyndigheter.

En ambulerende skjenkebevilling og bevillinger til en bestemt anledning er bevillinger som ikke er knyttet til en bestemt person eller skjenkested. Kommunestyret har delegert til rådmannen å avgjøre slike søknader. Servicetorget svarer på spørsmål om ambulerende skjenkebevilling.

 

Søknadsdokumenter
Tittel Publisert Type
Søknad om skjenkebevilling (PDF)

04.01.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Soeknad om skjenkebevilling.pdf
Søknad om salgsbevilling

08.01.2008 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Soeknad om salgsbevilling.pdf
Søknad ambulerende skjenkebevilling

Bevilling til én bestemt anledning - åpent. Samt lukket selskap.

16.07.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Soeknad om skjenkebevilling - bestemt anledning.pdf
Søknad om endrede vilkår

Søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

23.02.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Soeknad om endrede vilkaar for én enkelt anledning.pdf
Søknad om serveringsbevilling

23.02.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Soeknad om serveringsbevilling.pdf

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00