Fallvilt og viltpåkjørsel

Fallvilt er alt vilt som finnes skadet, sykt eller dødt i naturen. Skadet hjortevilt som må avlives, og hjortevilt som felles som skadedyr, er kommunens eiendom. Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom.

Fallviltarbeid er en kommunal oppgave og det er egne fallviltgrupper/ettersøkslag i hver kommune. Fallviltgruppa har ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til:

  • Fallvilt
  • Skadet vilt som må avlive
  • Vilt som felles som skadedyr
  • Kommunens oppgaver i forhold til ettersøk under ordinær jakt.

Ring politiet på 02800, så vil de ta saken videre til fallviltgruppa i Nord-Aurdal.

Ettersøksavtale

Ved all jakt på storvilt er det krav om tilgang på godkjent ettersøksekvipasje. Hvis en ikke har dette selv eller i eget jaktlag må en inngå en ettersøksavtale med en godkjent ekvipasje.

Norsk kennel kubb fører en oversikt over godkjente ettersøksekvipasjer.

 

Viltpåkjørsel

Hva bør man gjøre når ulykken først har skjedd? 

Den skumleste tiden på døgnet er i grålysningen når vi haster til jobben om morgenen; spesielt i timen mellom syv og åtte. Utover dagen faller antall påkjørsler kraftig, før det tar seg nesten like kraftig opp igjen på sen ettermiddag og kveld. Trygg Trafikk anbefaler å senke farten der hvor det er viltfare, og spesielt ved kryssningssteder for vilt. 

  1. Ring politiet (02800) og meld fra om hendelsen. Politiet vil gi beskjed videre til viltnemnda i området.
  2. Om dyret ligger i vegbanen bør det settes ut varseltrekant.
  3. Dersom dyret løper fra stedet, skal stedet, og om mulig fluktruten merkes med, refleksband, plastpose eller annet tilgjengelig materiale. Dette vil lette mulighetene for sporhund å finne skadet vilt.