Båndtvang

Det er generell båndtvang i tiden 1. april til 20. august. På kirkegårder, grav- og urnelunder, i boligfelt og på handleområder – hele året.

Det er i tillegg båndtvang i områder der bufe har rett til å beite, og faktisk beiter, f.o.m. 21. august t.o.m 30. september.

Unntak fra båndtvang gjelder bl.a. for;

  • hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april.
  • hund i aktiv bruk som ettersøkshund eller gjeterhund

Hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet og når det ikke strider mot viltloven, naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshund. Jakthundtrening og jakthundprøver kan bare foregå med samtykke av grunneier eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.

Utfyllende informasjon finner du i hundeloven og forskrift om hundehold.