Avfall og renovasjon

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Alt av informasjon finnes på VKRs egen nettside.