Avfall og renovasjon

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Alt av informasjon finnes på VKRs egen nettside.

Alle kommuner i Valdres har vedtatt nytt regelverk som gjelder for renovasjon/husholdningsavfall og innhenting av slam fra private avløpsanlegg.

Forskriftene påvirker VKR sitt arbeid og myndighet.

De inneholder også bestemmelser som retter seg mot og hel- og deltidsinnbyggere, og eiere av eiendommer i Valdres.

Avfallshåndtering Valdres kommunale renovasjon - Klikk for stort bilde VKR