Valdreshallen

Valdreshallen leies ikke ut på kommersielt basis i 2022.  Det skal ikke lånes ut til aktiviteter som er i direkte konkurranse med Valdres Storhall, dette er primært fotballtreninger og –kamper.

For å stimulere folkehelsearbeid lånes hallen ut til lag, foreninger og trimgrupper til fysisk aktivitet, f.eks. til håndballag, innebandy, basketball, volleyball, badminton, trimgrupper o.l., for en symbolsk utlånsverdi til dekning av renhold og eventuelt ekstra vaktmesterkostnader. Andre aktiviteter fra foreninger i Nord-Aurdal kommune kan også låne hallen. 


Håndballaktivitet og annen fysisk aktivitet innen folkehelse fra Nord-Aurdal kommune har første prioritet, deretter annen organisert aktivitet i NAK og lagidrett fra omkringliggende kommuner. 


Den som er ansvarlig (signerer) for lån av hallen, har ansvaret for at det alltid ryddes og tørkes over gulvet etter bruk i hallen, gang og toaletter, slik at ekstra renhold ikke må gjennomføres før ordinær vask til skoletid. Leietaker er ansvarlig for å betale ekstra for renhold eller vaktmester ved behov.

Klikk her for å se betalingssatser