Spillemiddelordning

Kulturdepartementets spillemiddelordning har som formål å medvirke til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkes om tilskudd til følgende:

  • Bygging og rehabilitering av ordinære anlegg (Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet). Eksempel er: skianlegg, hoppanlegg, friidrettsanlegg, idrettshaller, fotballbaner, skyteanlegg, svømmeanlegg, klatreanlegg mm
  • Nærmiljøanlegg (Mindre utendørsanlegg for fysisk uorganisert aktivitet i tilknytning til boligområder/skoleområder/sentrum). Eksempel er: sandvolleyballbane, tur/sykkelstier, trimparker, flerbruksanlegg, nærmiljøkart, parkour, streetbasketanlegg, skileikanlegg mm

 

Målgruppe

Midler til idrettslag kan søkes på av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan og søkes på av velforeninger og borettslag.

 

For idrettsanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

  • Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis
  • Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
  • Anlegget skal være universelt utformet
  • Anlegget må ha en 20/30 års grunneieravtale

 

For nærmiljøanlegg med tilskudd av spillemidler gjelder blant annet:

  • Anlegget skal være et uteanlegg
  • Anlegget eller området skal være fritt og tilgjengelig for allmennheten
  • Anlegget skal være et område for egenorganisert fysisk aktivitet, ikke dekke behovet til organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser

 

www.anleggsregisteret.no

På nettsiden www.anleggsregisteret.no ligger skjema for å fylle ut søknader. Alle søknader må fylles ut gjennom denne siden. Ta kontakt med kommunen for veiledning og hjelp til søknadsprosessen. Det er også i søknadsskjemaet oppgitt hvilke vedlegg som må være med i en søknad.

 

Mottaker

Spillemiddelsøknaden sendes til kommunen innen 15. oktober. Kommunen behandler spillemiddelsøknaden og sender den videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er Fylkesutvalget som prioriterer og innvilger søknadene basert på en del gitte kriterier; kommunestyrets prioritering, idrettskretsens prioriteringer, statlige føringer, størrelsen på årets spillemiddelpott osv.

Kontaktinfo

Kristi Westerbø
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 61 35 91 95