Leiesatser for torgplasser og kommunale lokaler

Leie av lokaler

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00