Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Eiendommene i Nord-Aurdal kommune skal nå retakseres etter eiendomsskatteloven § 8 A-3. Arbeidet med eiendomsskattetakseringen vil i hovedsak utføres av takstfirmaet Verditakst AS

Fv. 33 skal bygges ut på en ca. 10 km lang strekning over Tonsåsen og på en ca. 1 km lang strekning på Bjørgo. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2020. For å få strekningen over Tonsåsen asfaltert før vinteren, blir deler av vegen stengt, med lokal omkjøring, i én periode før sommerferien og én periode i høst.

Kommunen utarbeider hvert år en økonomiplan med årsbudsjett, årsberetning(årsmelding) og årsregnskap. I denne publiseringen finner du en oversikt over den kommunale økonomien. 

Gjennom en superspennende uke får unge forskerspirer oppdage hvor kult realfag er.

Tidligere publiserte vi en nyhet om siste dag for offentlig bading i svømmehallen. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at folk ønsker å benytte tilbudet lenger mot sommeren, og har stilt de samme spørsmålene internt. 

Nord-Aurdal kommune har no lagt nokre stadnamn ut på høyring, med høyringsfrist 24. april 2019.

Vedrørende avslutning av tilsyn i Nord-Aurdal kommune på, barnehagemyndighetens veiledning, tilsyn og godkjenning av barnehager etter barnehageloven §§8,10 og 16.

Valdres sommersymfoni feirer 25 år med bl.a. Leif Ove Andsnes og tunnelkonsert.

  • Er du arbeidsgiver/leder?
  • Har du en rolle i akan-oppfølging/HR/personal?
  • Jobber i helsevesenet, rusomsorgen, NAV eller psykisk helsetjeneste?

Møt opp på Scandic Valdres 29. mars 2019 kl. 12:30 - 15:00

 

Kalab Ghebray (28) fra Eritrea har I snart to år vært deltaker I Nord-Aurdal læringssenters introduksjonsprogram. Siden august har han vært elev ved Valdres Vidaregåande skule som en del av dette programmet.