Spesialundervisning for voksne

Voksenopplæring i Nord Aurdal Kommune gir spesialundervisning etter opplæringsloven §4A-2.

Hvem har rett til spesialundervisning for voksne?

Hvis du har rett til grunnskoleopplæring for voksne, kan du også ha rett til spesialundervisning. Opplæringslovens § 4A-2 sier at du som voksen har rett til spesialundervisning dersom du:

  • Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær grunnskoleopplæring for voksne
  • Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og liknende.

 

Vi tilbyr et trygt og tilrettelagt læringsmiljø hvor dine individuelle mål vektlegges i en Individuell opplæringsplan. 

Opplæringen kan gis:

  • I grupper eller individuelt
  • Som periodeundervisning
  • Som pedagogisk veiledning til deg og eventuelt dine nærpersoner

 

For å få rett til spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Det skal utarbeides en IOP (individuell opplæringsplan). 

 

Slik søker du:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Postboks 143
2901 Fagernes
ppt.valdres@nord-aurdal.kommune.no
Telefon: 61 35 96 60

Nyttige lenker:
Nyttige lenker
Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne (PDF, 140 kB)
NFU Norge rettigheter
Udir-spesialundervisning for voksne
Lovdata: Opplæringsloven

Kontaktinfo

Knut Bjørnshagen
Virksomhetsleder læringssenteret
E-post
Telefon 97 66 11 94