Skal du bygge, rive eller endre?

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og/eller kommuneplan for området. Planen inneholder bl.a. juridiske bestemmelser for området - og kan være avgjørende for om ønsket bygg kan føres opp eller ikke. Ved tvil om gjeldende planstatus – ta kontakt med oss på byggesak.

Byggesak er åpent for henvendelser/besøk mandag, onsdag og fredag.

Alle byggeregler finner du hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Se også byggeskikkveileder for Valdres (PDF, 3 MB)

Vi oppfordrer alle som søker, både profesjonelle og privatpersoner, til å bruke digitale løsninger til å lage/sende inn byggesøknader. Slike løsninger er stadig under utvikling og finnes på dibk.no/tjenestene

Kontaktinfo

Frode Hovi
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 61 35 90 00
Arne Lauvhaug
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 61 35 90 00

Adresse

Rådhuset
Jernbanevegen 22
2900 Fagernes