Oppmåling av eksisterende grenser

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille ny merking av eiendomsgrensen(-e).

Klarlegging av eksisterende grense

Ny merking av eksisterende grense

  • Send rekvisisjon til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense samt ny merking av eksisterende skal utføres innen 16 uker. Kommunen har vinterforskrift fra 01.11-15.05, og da gjelder ikke 16-ukers fristen.

Kontaktinfo

Erik Heiland
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 90 00
Siv Nyhagen Hægland
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 90 00