Valg

Stortings- og sametingsvalget 10. og 11. september

Valg - Klikk for stort bilde

Her følger nyttig informasjon om tidligstemming, utlegging av manntall, forhåndsstemming og selve valgdagene.

Tidligstemming
Ordinær forhåndsstemming er fra 10. august til 8. september. Om du vet at du ikke har mulighet til å stemme i denne tiden - og heller ingen av valgdagene, har du mulighet til å tidligstemme i tidsrommet 1. juli - 9. august.
For å avtale tid for tidligstemming ta kontakt med servicetorget tlf. 61 35 90 00
Ta med godkjent legitimasjon 

Står du i manntallet?
For at du selv skal kunne sjekke at du står i manntallet, blir manntall for valgkretsene lagt ut fra ca. 20. juli og fram til selve valget.
Manntall blir lagt ut i Nord-Aurdal rådhus/servicetorget.

Forhåndsstemming
starter 10. august og holder fram til og med 8. september. I Nord- Aurdal kan du forhåndsstemme mandag til fredag fra kl. 09.00 til 15.00 på Nord-Aurdal rådhus/servicetorget.
Ta med godkjent legitimasjon 

Ambulerende stemming
Om du er syk eller ufør og ikke greier å komme til et stemmelokale for å avgi stemme, kan du ta kontakt med kommunen innen 5. september. Representanter for valgstyret vil da komme dit du bor/oppholder deg, og ta imot stemmen din der.

Valgdagen
er 11. september. Nord- Aurdal valgstyre har bestemt at kommunen også skal holde valg søndag den 10. september.

Stemmesteder er:
Nord-Aurdal rådhus/kulturhus og Aurdal menighetshus.

Åpningstid for stemmelokalene: 
Valglokalene er åpne fra kl 14.00 til kl 19.00 søndag 10. september. Mandag 11. september er de åpne fra kl 12.00 til kl 19.00.
Ta med godkjent legitimasjon

Mer informasjon finner du på egen nettside i forbindelse med valget.

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune