Kontrollutvalg

 • Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med forvaltningen i kommunen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver og roller er definert i kommuneloven og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
 • Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer.
 • Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.
 • Kontrollutvalget kan likevel med bakgrunn i konkrete saker, på eget initiativ eller oppfordring fra innbyggere, vurdere om det er behov for å behandle en sak i utvalget. Kontrollutvalget setter derfor pris på innspill fra innbyggerne i kommunen.

Møteplaner for kontrollutvalg i Valdres

Kontrollutvalget 2019-2023:

 • Vegard Riseng (leder)
 • Knut Ove Hennum (nestleder)
 • Oddrun Ellen Hegge
 • Anne Svendsen Hovrud
 • Torstein Jæger Dahlen
   

Sekretariatet for kontrollutvalget:

Lukkeleik AS
Anne-Marte.For@kusekvaldres.no