Valgresultat kommunestyrevalget 2019 Nord- Aurdal kommune

Valgresultatet i Nord-Aurdal er nå klart. Fremmøteprosenten ved kommunestyrevalget ble 61%. For fylkestingsvalget ble fremmøteprosenten 55,8%.

Følgende ble kandidatfordelingen mellom partiene:

Kandidatfordeling
Parti Kandidater
Senterpartiet 8
Arbeiderpartiet 6
Høyre 2
Fremskrittspartiet 2
Venstre 2
Sosialistisk venstreparti 1
Kristelig folkeparti 0

 

Det nye kommunestyret i Nord-Aurdal ser slik ut:

SP: Knut Arne Fjelltun, Tone Irene Meisdalen, Ragnhild Strømmen Strand, Aase Mette Tordhol Halden, Roger Nymoen Lyseng, Einar Asbjørnsen, Terje Norodd Holden og Cecilie Sørli

AP: Håvard Halvorsen, Kaja Enger, Gjermund Dokken, Caroline Aaberg Løkken, Jan Stundal og Ingrid Elise Klosbøle Kolstad.

FRP: Olaf Nils Diserud og Tor Erling Sæthre

H: Vegard Riseng og Lene Dygd Kvisgaard

V: Knut Aastad Bråten og Kjersti Kirkeby Ødegaard

SV: Berit Synnøve Øygard

Husk kommunestyre- og fylkestingsvalget 8. og 9. september 2019. OBS! Fristen for å be om og få stemme hjemme er gått ut.