Skjema og informasjon for politikere

 

Informasjonsmateriell for politikere
Møteplan 2019 - 1. halvår (.DOC, 62 kB)
Møteplan 2019 - 2. halvår (.DOC, 58 kB)

 

Politikerskjema
Tittel Publisert Type
Egenmelding ved sykefravær

26.11.2017 Filtype
Møte- og reisegodtgjøring - revidert 25 08 16.pdf

02.09.2016 Filtype
Møte- og reisegodtgjøring for eldrerådet 2016 - revidert 25 08 16.pdf

02.09.2016 Filtype
Møte- og reisegodtgjøring for kommunalt råd 2016 - revidert 25 08 16.pdf

02.09.2016 Filtype
Politisk forslagsskjema

06.03.2012 Filtype
Søknad om permisjon

26.11.2017 Filtype