Skjema og informasjon for politikere

 

Informasjonsmateriell for politikere PDF Word
Møteplan 2019 - 1. halvår @ (.PDF, 47 kB) @ (.DOC, 63 kB)
Møteplan 2019 - 2. halvår @ (.PDF, 62 kB) @ (.DOC, 58 kB)

 

Politikerskjema
Tittel Publisert Type
Egenmelding ved sykefravær

26.11.2017 Filtype
Møte- og reisegodtgjøring - revidert 25 08 16.pdf

02.09.2016 Filtype
Møte- og reisegodtgjøring for eldrerådet 2016 - revidert 25 08 16.pdf

02.09.2016 Filtype
Møte- og reisegodtgjøring for kommunalt råd 2016 - revidert 25 08 16.pdf

02.09.2016 Filtype
Politisk forslagsskjema

06.03.2012 Filtype
Søknad om permisjon

26.11.2017 Filtype