Ressursside for ledere

På denne siden finner du en samling av presentasjoner,  informasjon som kan printes ut (til oppslagstavler o.l), samt kompendier som du kan benytte i arbeidet med 10-FAKTOR. Siden oppdateres fortløpende.

Savner du noe? Gi oss gjerne beskjed! 

Presentasjoner KS

Informasjonsmateriell

Her kommer det snart oppdatert informasjonsmateriell som kan printes ut (før undersøkelsen sendes ut). 

Oppfølgingsprosess

Her kommer det forslag til materiell og prosess som kan benyttes når resultatene skal presenteres til medarbeidere.

Hvordan kan vi planlegge oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen? 

Dere står fritt til å planlegge egen prosess, men med bakgrunn i anbefalinger fra KS er dette et forslag til hvordan dere kan gjennomføre foreberedelser og oppfølgingsarbeidet: 

1. Gjennomfør møte i avdelingens si arbeidsmiljøgruppe i etterkant av undersøkelsen. I møtet kan arbeidsmiljøgruppa (leder, tillitsvalgte og verneombud) gjennomgå resultatene og lage en plan for oppfølging i avdelingen/virksomheten. Fordel gjerne oppgaver og ansvar til lokal plasstillitsvalgt og lokalt verneombud slik at dere sammen driver prosessen i medarbeidergruppen. Avdelingens rapport finner du her. (krever innlogging)

2. Gjennomfør avdelingsmøte del 1 (1,5 – 2 timer) - her finner du en PowerPoint-presentasjon du kan bruke. (PPTX, 2 MB) NB! Det er viktig at du laster ned presentasjonen om du ønsker å redigere denne. Se gjerne i kompendiene under for mer informasjon om andre metoder som også kan benyttes om dere ønsker dette. 

3. Gjennomfør avdelingsmøte del 2 (1,5 – 2 timer) -  her finner du en PowerPoint-presentasjon du kan bruke (oppdatert 040122). (PPTX, 3 MB)  NB! Det er viktig at du laster ned presentasjonen om du ønsker å redigere denne. Se gjerne i kompendiene under for mer informasjon om andre metoder som også kan benyttes om dere ønsker dette. 

4. Registrer at oppfølging er gjennomført - her finner du lenke til registrering i Forms
For å få en oversikt over hvordan prosessen går og for å kunne utveksle erfaringer på tvers i organisasjonen ønsker vi  at ledere bekrefter at oppfølgingen er gjennomført, samt at du forteller kort om hvordan avdelingen skal jobbe med tiltakene sine framover. Frist for registrering av gjennomført aktivitet er 1. juli 2021 (skriv inn resultat av prosessen så langt og hva dere har tenkt å jobbe videre med)

5. Oppfølging fram til 2023: Kommunedirektørens ledergruppe og AMU vil følga opp hvordan arbeidet med tiltak går og 10-faktor vil være et tema på ledersamlinger og i virksomhetsrapportering m.v. fram til neste undersøkelse i 2023.

Kompendier

Kompendier som kan være nyttig for ledere, verneombud og tillitsvalgte i planlegging og gjennomføring av oppfølgingsarbeidet av medarbeiderundersøkelsen. 

 

Veiledning og støtte? 

Ønsker du hjelp - enten til å se på resultatene og/eller forberede gjennomgang i avdelingen di, ta kontakt med din HR-rådgiver. 

Mer informasjon finnes også på nettsiden www.10-faktor.no.

 

Har du innspill, eller savner informasjon om noe?

Ta kontakt med HR-rådgiver Turid Reite.

Bilde1