Om kommunen

Regionsenteret Fagernes fikk bystatus i 2007. Variert næringsliv, utstrakt handelsvirksomhet, stor turisttilstrømming og et meget oppegående kulturliv er sentrale stikkord for aktiviteten

Fagernes - Klikk for stort bilde

Nord-Aurdal har rundt 6500 innbyggere. Tallet har ligget stabilt i en årrekke. Kommunen er den største arbeidsgiveren i Valdres, med sine cirka 500 årsverk. Hovedtyngden av disse er beskjeftiget innenfor oppvekst og omsorg. Best mulig tjenester til innbyggerne er det overordnete målet for kommunens politiske og administrative ledelse.

Offentlig sektor og tjenesteytende næringer er de viktigste, men primærnæringene spiller fortsatt en sentral rolle. Reiselivsnæringen har også stor betydning i kommunen. Her finnes både hoteller, moteller, pensjonater og campingplasser. Nord-Aurdal er Jotunheimens forgård, og E16 fører deg trygt fra øst til vest over Filefjell.

Nord-Aurdal har et rikt kulturliv, og har i flere år blitt rangert som nummer 3 på Telemarksforsknings kulturbarometer. Vi har kulturhus, innendørs idrettshall, Valdres skisenter, Valdres alpinsenter og et veldig godt utbygd skiløypenett fra Beitostølen til Danebu. Sommerstid er sykkelmulighetene mange.

I kommunen finner du også Valdres vidaregåande skule, Valdres folkehøgskule og et desentralisert høyskoletilbud for lærerutdanning.

Et godt oppvekstmiljø og trivelige boligområder gjør kommunen til et attraktivt bosted, spesielt for barnefamilier. Valdres folkemuseum, midt i Fagernes sentrum, er et besøk verdt.

Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett med hyppige bussavganger til både Oslo og Bergen.

Kommunevåpenet for Nord-Aurdal er tegnet av Bjørn Arnesen etter idé av tidligere leder i kulturstyret, Ivar Aars. Våpenet ble godkjent ved kongelig resolusjon 20. desember i 1985.
Motivet henspiller på blomsten Snøsøte som lokalt også kalles for Kristi blå auge. Den finnes i stølsområdene i Nord-Aurdal og åpner seg bare i sol og varme. Symbolikken er å være åpen og positiv. De tre blomstene i kommunevåpenet henspiller på tettstedene i kommunen; Fagernes, Leira og Aurdal.

 

Avstander fra Fagernes
Sted Avstand Antatt kjøretid
Beitostølen 38 km 40 min
Gol 45 km 50 min
Lillehammer 111 km 1 t 40 min
Oslo 187 km 2 t 40 min
Bergen 331 km 4 t 50 min
Trondheim 379 km 5 t 20 min