Koronaviruset

Klikk for stort bilde   

Vi følger ‘kjørereglene’ fra Fylkesmannen i Innlandet  Vi følger Regjeringens vedtak om omfattende tiltak

Det er besluttet med øyeblikkelig virkning at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer.

Møtevirksomhet begrenses til et minimum, og telefonmøter eller videokonferanser bør benyttes om det er mulig.

Fraværsregistrering

  • Ansatte som jobber fra hjemmekontor, men for øvrig som ordinært, er å definere som tilstede.
  • Ansatte i karantene som jobber fra hjemmekontor, men for øvrig som ordinært, melder fra til sin leder, men trenger ikke registrere fravær.
  • Ansatte i karantene som ikke får jobbet fra hjemmekontor, leverer sykmelding eller egenmelding (fortrinnsvis egenmelding, for å ikke belaste legekontor mer enn nødvendig. Ansatte i Nord-Aurdal har utvidet egenmeldingsrett - 16 dager sammenhengende). 
  • Ansatte som er forhindret fra å jobbe som ordinært på grunn av stengt skole eller barnehage melder fravær for "sykt barn".

Koronaviruset

Medarbeidere må være forberedt på å kunne bli omdisponert til andre arbeidsoppgaver for å dekke kommunens behov i aktuelle situasjon

 

Tilsyn og omsorg for egne barn 

Stengte skoler og barnehager gir rett til å benytte omsorgspenger (sykt barn/barnepasser sykdom) når dette er nødvendig. Oppdatert informasjon om dette finnes til enhver tid på NAVs hjemmesider:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger

Medarbeidere som har behov for å være hjemme med egne barn pga. stengt skole eller barnehage skal ta kontakt med sin leder for å diskutere praktiske ordninger for dette.  Antall dager der foreldre har rett til omsorgspenger er doblet for kalenderåret 2020. Foreldre med inntil to barn har dermed rett på 20 dager hver, foreldre med tre barn eller flere har rett til 30 dager hver ila. 2020. 

Fraværet registreres som "Sykt barn" i Visma Enterprise så fort som mulig (innen 14 dager), samt evt. andre interne registreringssystemer som benyttes i på din arbeidsplass (skjema, MinWinTid m.v.)

Reglene gjelder for kalenderåret 2020 og gjelder generelt, ikke begrenset kun til fravær knyttet til Covid-19.
 

Lenker til informasjon relatert til korona i arbeidslivet:  

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

KS/Kommunesektorens organisasjon:

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver/

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene - Ny sentral avtale i forbindelse med Koronasituasjonen (19.03)

Har du som ansatt spørsmål vedrørende egen situasjon, ta kontakt med din leder for en avklaring. 

 

Ledere er velkommen til å kontakte HR-avdelingen ved behov for dialog og bistand.

Vi er å treffe på e-post og telefon:

Turid L. Reite (HR-rådgiver), Turid.Reite@nord-aurdal.kommune.no, tlf. 948 31 173

Guro Jemterud Solberg (Leder HR, service og kommunikasjon), Guro.Jemterud.Solberg@nord-aurdal.kommune.no, tlf. 413 02 770