Informasjonsmøte på Valdres vidaregåande skule

Torsdag 10.oktober kl. 18.30-21.00 er det informasjonsmøte på Valdres vidaregåande skule.

Elevar og foreldre/føresette på 10.trinn er inviterte til informasjonsmøte. Møtet startar i gymsalen.

Program:

  • Velkommen ved rektor Kari E. Rustad
  • Informasjon om Ung i Valdres
  • Orientering om dei ulike tilboda ved Valdres vidaregåande skule ved karriererettleiar Lillann Haugen Strand

18.30: Oppstart i gymsalen

Ca. 19.20-20.00: Omvisning/besøk på eit sjølvvald utdanningsprogram

Ca. 20.10-20.50: Omvisning/besøk på eit anna sjølvvald utdanningsprogram

 

På det enkelte utdanningsprogram blir det orientering av kontaktlærar/faglærar/ev. elevar. Det blir høve til å stille spørsmål.

Vel møtt!