Valgfag

Skoleåret 2019/2020 har vi disse valgfagene på NAUS:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Innsats for andre
  • Sal og scene
  • Teknologi i praksis

 

Tilbudet kan variere noe fra år til år.