8. trinn

8.trinn på NAUS har skoleåret 2019/2020 3 klasser med til sammen 73 elever. Klasserommene ligger i den blå etasjen, 1.etasje, sammen med mat og helse og elevkantina. 

Kontaktinfo

Randi Anita Hagaseth
Kontaktlærer 8A
E-post
Brigitte Halldis Hegge Blomlie
Kontaktlærer 8B
E-post
Telefon 61 35 67 00
Linn Cathrine Olsrud
Kontaktlærer 8C
E-post
Telefon 61 35 67 00