Grunnskoleopplæring for voksne

Nord-Aurdal læringssenter har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. Dette er et lovpålagt tilbud og gis i samsvar med opplæringsloven §4A-1. Etter fullført grunnskole får elevene vitnemål for grunnskolen.

Læringssenteret har en gruppe elever som mottar grunnskoleopplæring. Opplæringen gis i ett eller to år ut ifra behovet til den enkelte elev. Elevene følger skoleruten for grunnskolen og videregående skole. For skoleåret 2018/2019 er tilbudet på 26 undervisningstimer pr uke, fordelt på fagene:

  • Norsk (9t)
  • Matematikk (6t)
  • Engelsk (3t)
  • Samfunnsfag (3t)
  • KRLE (3t)
  • Kroppsøving (2t)

I tillegg kan elevene gjøre lekser på skolen med noe veiledning fra lærere 4 timer pr uke.
Elevene må søke kommunen for å kunne delta på grunnskole for voksne.

Kontaktinfo

Knut Bjørnshagen
Virksomhetsleder læringssenteret
E-post
Telefon 97 66 11 94

Åpningstider

Man - Fre: 08:00 - 15:00

Adresse

Skulevegen 10
2920 Leira