Grunnskoleopplæring for voksne

Nord-Aurdal læringssenter har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. Dette er et lovpålagt tilbud. Etter fullført grunnskole får elevene Vitnemål for grunnskolen.

Læringssenteret har en gruppe elever som mottar grunnskoleopplæring. Opplæringen gis i ett eller to år ut ifra behovet til den enkelte elev. Elevene følger skoleruten for grunnskolen og videregående skole. For skoleåret 2018/2019 er tilbudet på 26 undervisningstimer pr uke, fordelt på fagene:

  • norsk (9t)
  • matematikk (6t)
  • engelsk (3t)
  • samfunnsfag (3t)
  • KRLE (3t)
  • kroppsøving (2t)

I tillegg kan elevene gjøre lekser på skolen med noe veiledning fra lærere 4 timer pr uke.
Elevene må søke kommunen for å kunne delta på grunnskole for voksne.

Kontaktinfo

Knut Bjørnshagen
Virksomhetsleder læringssenteret
E-post
Telefon 976 61 194

Åpningstider

Man - Fre: 08:00 - 15:00

Adresse

Skulevegen 10
2920 Leira