Velkommen til nytt skoleår 2020/2021 (14.08.2020)

Nord-Aurdal barneskole ønsker alle elever og foresatte velkommen til nytt skoleår!

Her kommer litt informasjon om første skoledag og skolehverdagen framover. Og så kan dette endre seg raskt etter hvordan smittesituasjonen utvikler seg nasjonalt og lokalt.

Første skoledag

På grunn av smittevernhensyn vil mottakelsen i amfiet være forbeholdt elever i første trinn og deres foresatte (første trinn har fått eget informasjonsskriv om skolestart). For øvrige klasser oppfordrer vi til at foresatte ikke følger barna inn på skolens område. Ta kontakt med oss dersom det er spesielle hensyn vi skal ta. For nye elever utenom første trinn kan en foresatt følge barnet inn på skoleområdet og besøke klasserommet en kort periode.

Elevene møter på følgende steder mandag 17. august kl. 0830. Her blir de møtt av lærerne og assistentene på trinnet:

Oppmøtested første skoledag NABS
Trinn Oppmøtested
2.trinn Området utenfor 1. og 2.klasseinngangen
3.trinn På lekeområdet ved TL-bua
4.trinn Under gymsalen
5.trinn I buen ved melkerampene
6.trinn Ved hovedinngangen på framsiden
7.trinn Området mellom NABS og NAUS

 

Skolehverdagen

Skolehverdagen vil i stor grad være normal. Alle elevene skal være på skolen hver dag, klassene skal bruke egne klasserom, vi kan ha undervisning i alle fag, og elever i samme klasse og samme trinn kan omgås og leke sammen.

Det er trygt for barna å gå på skolen. Vi skal fortsatt følge noen viktige smittevernregler på skolen. Per nå gjelder følgende:

  1. Syke barn og ansatte skal ikke være på skolen. Dette er det aller viktigste for å bremse smittespredning og gjelder også ved milde symptomer.
  2. God hygiene. Vi skal fortsatt vaske hender når vi kommer på skolen, før måltider/mathåndtering, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender, etter kontakt med kroppsvæsker (nesepussing) og ved bytte av klasserom.
  3. Redusert kontakt mellom personer. Vi skal unngå fysisk kontakt (håndhilsning og klemming) så langt som mulig. Elevenes behov for nærhet og omsorg må ivaretas av de voksne.

Uteområder og friminutt fordeles for å unngå trengsel og kontakt mellom trinn.
Klassene vil ha faste oppmøtesteder fra og med andre skoledag. For 4. til 7. trinn er det samme steder som de møter første skoledag.

  • For 1.trinn: Oppmøte på lekeområdet ved TL-bua
  • For 2.trinn: Oppmøte utenfor egen inngang
  • For 3.trinn: Oppmøte i uteamfiet

Inngangsdørene er stengt til kl. 0830 for å redusere trafikken inne på skolen. Lærere møter elevene ved oppmøtestedene 0820 og klassen går inn samlet 0830.
Foreldretrafikk inne på skolen og på skolens område skal begrenses.

 

Tøy og utstyr

  • Minst mulig tøy og utstyr skal oppbevares på skolen/i garderobene. Elevene kan ha regntøy og støvler stående. Annet skift tas med til og fra skolen daglig.
  • Klassebamsene må fortsatt være i karantene.
  • Private leker og annet utstyr skal være hjemme.

 

SFO

For de elevene som har SFO-plass, er oppstart mandag 17. august. SFO vil være ute og elevene må ha med egen matpakke.  

 

Skoleskyss

Det er per nå ingen restriksjoner på å ta buss til skolen, men de tre hovedsmittevernreglene gjelder også der.

 

Skolemelk og skolefrukt

Abonnement på melk/juice/smoothie og frukt som blir levert til skolen, kan bestilles av foresatte på hhv. www.skolelyst.no og www.skolefrukt.no.

 

Sykkelparkering

Elever som sykler til skolen, skal parkere sykkelen på sykkelparkeringen langs Øvrevegen med en gang de kommer på skolen. Vi anbefaler å låse fast sykkelen.  
Dersom skateboard eller sparkesykkel brukes til og fra skolen, skal også disse stå ved sykkelparkeringa under skoledagen. Alternativt må disse bli hjemme.
Husk hjelm! 

 

Skolehelsetjeneste

Se vedlagt informasjon fra skolehelsetjenesten.

 

 

Hvis det er noe dere lurer på, ta kontakt med skolen på telefon 61 35 67 40.

 

Velkommen til første skoledag og lykke til med skolestart.  Vi gleder oss til å ta imot ungene!

 

Med hilsen

Rune Halle, rektor