Skole-hjem samarbeid

Skolene i Nord-Aurdal kommune bruker den digitale plattformen Visma flyt skole som skoleadministrativt system. Alle foresatte har tilgang til meldingssystem, fraværsoversikt mm. i systemet.

Her er lenke til innlogging i Visma flyt skole.